NGID

 

De Navigatie Gevechts-Informatie Dienst

cc 

 

Het dienstvak Navigatie Gevechts-Informatie Dienst (NGID) bij de Koninklijke Marine is vlak na de tweede wereldoorlog ontstaan.

 

 

De eerste opleidingen om de radar te bedienen en te gebruiken werden in 1946 aan boord van het  radarinstructieschip Hr. Ms. Soemba gegeven

.soemba1806

 

In maart 1949 ving de eerste opleiding tot Navigatie Dienst-officier (ND-officier) in Nederland aan. Dit vond plaats op de ARGIS  (ARtillerie Gevechts Informatie School) in fort

Oostbatterij,  aan  de Kanaalweg in Den Helder. Eind augustus van datzelfde jaar betrad de eerste klas  leerlingen Radio Afstand Peiler Plot (RAPP) de  school.

De artillerieschool verhuisde in 1951 naar het Fort Erfprins  en veranderde de naam ARGIS in NAVGIS (Navigatie  Gevechts-Informatie School).

De NAVGIS (en later ook nog  de Operationele School) leverde personeel voor het  dienstvak NGID (Navigatie Gevechts-Informatie Dienst). 

 

Na 1976 werd het oude fort Oostbatterij gesloopt. Dit was nodig omdat in het kader van de ‘Deltawet’ de dijk moest worden verhoogden verstevigd.

Vanaf dat moment werd hetpersoneel opgeleid bij de ‘Operationele school’ (later de Nederlands-Belgische Operationele School) op het Nieuwe Haven terrein.

Kort hierna werd het dienstvak NGID opgeheven en is de Operationele Dienst Operaties ontstaan.

Share

Follow Us